Werkwijze

Wat u nog niet werd verteld:
Pavlov, u kent hem wel, het rinkelende belletje en het kwijlende hondje. Het enige dat men telkens vergeet te vertellen is de houdbaarheid. Als het belletje een periode niet heeft gerinkeld valt de hond terug in zijn oude gedrag. Een standaard training heeft hetzelfde effect.

 

Bewogen, geraakt of geroerd
Dit is precies de reden waarom wij er van overtuigd zijn dat onze interventies wel zin hebben. Indien u zich open stelt om bewogen, geraakt en geroerd te worden garanderen wij dat onze interventies blijvend resultaat opleveren. Gewoon omdat het zo werkt.

 

Ons perspectief is gedragsverandering en organisatieontwikkeling middels methodieken die recht doen aan een snel veranderende samenleving, organisatie en leeromgeving. Trainen en coachen is hierbij een zeer effectief middel waarin wij een grote mate van ervaring hebben opgebouwd in uiteenlopende branches.

 

Egging Training & Advies is uw partner op het gebied van:

  • Training en opleiding
  • Organisatie advies
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Coaching

 

Wij staan voor hoge kwaliteit met een persoonlijke aanpak. Omdat ieder mens en organisatie anders is passen wij daar onze dienstverlening op aan. We werken met veel verschillende werkvormen en programma’s. Met veel gevoel voor de dynamiek die er in een groep en uw organisatie leeft gaan wij te werk. Ervaringsgericht leren, leren door te doen en werken vanuit de ‘eigen praktijk’ van de deelnemers, vinden wij belangrijk. Met andere woorden ‘to learn’ en niet ‘to teach’ staat centraal.

 

Voordat wij starten met een programma willen wij eerst een gedegen en volledig beeld hebben van de behoefte van onze klant. Nadat wij daar een heldere analyse van gemaakt hebben gaan wij aan de slag. Egging Training & Advies werkt met zeer professionele trainers en coaches die wij selecteren op basis van uw vraag en de daarvoor benodigde expertise.

 

Door deze werkwijze zijn wij in staat maatwerk te leveren. Daardoor hebben wij tevreden klanten en doen onze relaties een langdurig beroep op ons.

 

Zoals ook in ons logo te zien is, is ons motto ‘mensen in beweging brengen’ . Dat is precies wat wij met veel enthousiasme en plezier voor u doen!