Trainers en coaches

Iedere trainer/coach heeft zijn eigen stijl en expertise. Om optimaal aan te kunnen sluiten bij uw wensen en behoefte werkt Egging Training&Advies daarom regelmatig samen met de volgende professionals.

 

 

 

Rienk Bonnier
Johan Damen
Ivo Dokman
Annemarie Kamstra
Hulda Möller
Sjors Meekels
Carmen Nitzer

Rienk Bonnier

“Na en tijdens mijn studie Arbeids- en organisatie psychologie heb ik mij voornamelijk toegelegd op het begeleiden van organisaties bij instroom en doorstroom van personeel. Concreet betekent dit dat ik veel ervaring heb met, assessment, trainen van groepen, individuele coaching, loopbaanbegeleiding en de implementatie van competentiemanagement. Ik word gedreven door de energie die ik haal uit het ondersteunen van anderen bij het zoeken naar het punt waar persoonlijk talenten van mensen samenkomen met de dingen waar ze passie voor hebben. Mijn werkwijze is te omschrijven als betrokken, levendig en kritisch, waarbij het mijn persoonlijk talent, kracht en vaardigheid is om verbinding te kunnen maken met anderen en anderen te motiveren door ze te laten zien waar ze goed in zijn”

De expertise van Rienk liggen op het gebied van inrichten en coördineren van assessment projecten. Het uitvoeren van selectie- ontwikkel- en loopbaanassessments. Ontwikkelen en innoveren van assessmenttools. Werving en selectie. Het werven en voorselecteren van kandidaten en het ondersteunen van organisaties gedurende het selectieproces. Hierbij gebruik makend van psychodiagnostische instrumenten en een diversiteit aan reflectie- en vaardigheidsoefeningen. Organisaties adviseren rondom de in- door- en uitstroom van personeel en verandertrajecten. Daarnaast ondersteuning bieden bij het behandelen van frictie dossiers en het vorm geven van talent management competentie management en loopbaanbeleid. Rienk heeft in het verleden gewerkt als trainer/consultant voor Interstudie NDO en Ranger Human Capital.

Johan Damen

“Het uitgangspunt in mijn programma’s is dat niemand iets hoeft te ‘repareren’. Je bent goed zoals je bent. Het gaat er vooral om hoe je jouw sterke maar ook jouw minder sterke kanten effectiever leert hanteren en omarmen (accepteren). Dit verlangt van een leidinggevende een sterk zelfbewustzijn en het vermogen tot zelfreflectie en zelfevaluatie. Ik stimuleer in mijn programma’s de ontwikkeling van die eigenschappen. Niet met een trechter op het hoofd, maar door te ‘doen’, door te laten experimenteren, door te ervaren in het ‘hier en nu’ met afwisselende en dynamische werkvormen. Zo beweging tot stand brengen, daar gaat mijn bloed van stromen.”

Johan is ruim acht jaar werkzaam als trainer, intervisor, teamcoach en als persoonlijke coach van leidinggevenden en ‘high potentials’. Hij werkt voor internationale organisaties en trainingsbureaus in de dienstverlening en onderwijs. Hiervoor heeft hij zelf zijn sporen verdiend als leidinggevende en als docent. Zijn trainingen kenmerken zich als confronterend, creatief, humoristisch, open en eerlijk en vooral rendementsgericht.

Ivo Dokman

“De dingen die ik doe, doe ik goed. Haal uit je leven wat er in zit en je krijgt wat je verdient, dat past bij mij. Ik ben een enthousiaste trainer met een enorme drive. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat gebruik ik met name ook in mijn trainingen. Als iets staat kan ik er daarvan genieten en daarna graag weer door naar de volgende uitdaging. Mijn ondernemersdrang en gevoel voor samenwerking maakt dat ik met verschillende mensen in contact kom en sta, heerlijk die synergie!”

Nadat Ivo meerdere jaren voor de klas heeft gestaan als bewegingsdeskundige is hij daarna werkzaam geweest aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daar heeft hij veel ervaring opgedaan met projectmanagement, begeleiden van veranderingen en de kunst van coachen. De afgelopen jaren is Ivo ook steeds meer als trainer te werk gegaan en met succes. Met zijn innovatiedrang en enthousiasme is hij een geweldige trainer om mee te werken. Hij weet mensen te boeien en te binden en kan tevens afstand nemen daar waar nodig.

Annemarie Kamstra

“De cliënt met zijn verhaal en hulpvraag staat bij mij altijd centraal. En daarbij hoort een totaal beeld van de cliënt: biografische gegevens, gezondheid, zintuigontwikkeling, motorische ontwikkeling, persoonlijkheidsdynamiek, emotionele ontwikkeling en persoonlijke leerstijl. Het gezin kan ook betrokken worden bij de hulpvraag, ouders van minderjarigen zijn altijd betrokken bij het handelingsplan. Door mijn werkwijze ontstaat er “emotionele vrijheid” van het verleden, zodat blokkades opgeheven worden en energie vrijkomt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.”

Annemarie Kamstra heeft meer dan dertig jaar ervaring in het werken met mensen met leer- en gedragsproblemen, faalangst, een negatief zelfbeeld, hypergevoeligheid of met een traumatische ervaring. Annemarie werkt met video interactie begeleiding voor de bevordering van communicatie en leergedrag en tevens is zij als remedial teacher verbonden aan verschillende onderwijsinstellingen. Een andere expertise van Annemarie is mediërend leren. Hiermee geeft zij de cliënt het gevoel en de vaardigheden, om binnen zijn/haar eigen mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Het ontwikkelen van de krachten en kwaliteiten van de cliënt staat centraal. De benadering is gebaseerd op de theorieën van de professoren Feuerstein, Klein, Tzuriel en Haywood, respectievelijk de methodes IVP, MISC, Dynamic Assessment en Bright Start. Als ondersteuning van deze processen gebruikt zij indien nodig ook kinesiologie.

Hulda Möller

Hulda Möller is zelfstandig trainer en coach op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Haar specialiteit en interesses liggen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit in leren. Altijd in relatie tot de directe omgeving en het gewenste leerresultaat. Zij werkt onder meer met Kernkwadranten, Belbin, opstellingen, Transactionele Analyse, visualisatietechnieken, is REED gecertificeerd en NLP-practitioner. Zij is als is als expert verbonden aan het BreinCentraal Leren Instituut (BCL Instituut). Dit houdt in dat zij bij haar opdrachten gebruik maakt van de nieuwste inzichten uit de cognitieve neurowetenschappen over de werking van het brein.

Typerend voor Hulda zijn haar energieke en onverwoestbaar optimistische aard: zij ziet altijd creatieve oplossingen en toepassingen. Hierdoor creëert zij met haar opdrachtgevers en  deelnemers een vruchtbare samenwerking bij het behalen van doelstellingen. Zij beschikt over een groot inlevingsvermogen, is nieuwsgierig van aard en maakt gemakkelijk contact. Door haar open en enthousiaste aard creëert zij in korte tijd een open en veilige sfeer waarin de balans tussen hard werken en ruimte voor humor en creativiteit kenmerkend is. Hulda heeft een verbindend effect op een groep: zij weet in korte tijd van een groep mensen een hecht team te maken.

Sjors Meekels

Agitma is de naam waaronder Sjors Meekels vanaf 2016 zijn diensten als Agile consultant aanbiedt. Na meer dan 10 jaar werkzaam te zijn geweest bij een gerenommeerde IT dienstverlener, was de tijd rijp om voor zichzelf te beginnen. In de afgelopen jaren heeft Sjors zich bezig gehouden met software development projecten en Agile methoden. Hij bekleedde daarbinnen afwisselende functies, beginnend als software engineer en later als teamlead en afdelingsmanager. De opgedane kennis en ervaring maken Sjors breed inzetbaar en geven hem inzicht in het gehele software ontwikkelingsproces. Zelfstandig en vanuit een netwerkorganisatie bedient hij nu klanten in het domein van software development en Agile werkwijzen. Volgens collega’s en klanten brengt hij naast kennis er ervaring veel energie en enthousiasme mee, dit inspireert en motiveert de teams waarmee hij werkt.

Sjors is een innemende persoonlijkheid die op een luchtige en laagdrempelige manier kritisch door kan vragen. Dit geeft hem een unieke combinatie van inhoud kunnen koppelen aan daadwerkelijk gedrag. Teams en individuen brengt hij op deze manier naar een veel hoger niveau. 

Carmen Nitzer

Mensen hebben vaak al best een scherpe blik op communicatie, ze zien en horen wat collega's tussen de regels vertellen. En toch krijg ik vaak de vraag: “Wat kan ik nou met dat non-verbale deel van de communicatie?”
Heerlijk, precies waar ik me de afgelopen 20 jaar mee bezig heb gehouden. Als academisch opgeleide danseres en actrice kijk ik naar BEWEGING vanuit deze invalshoeken. Ik kijk naar bewegingspatronen van mensen, deze zijn namelijk 1 op een op het gedragspatroon van een ieder te leggen.
In mijn werk neem ik je onder andere mee naar de 3 elementen waar iedere beweging zich uit samenstelt: TIJD, KRACHT en RUIMTE. Verder gaan we in op het Model van Rudolf Laban; een handige kapstok voor analyses en interventies vanuit de fysieke invalshoek. Deze kapstok vertalen we naar het aanscherpen van jouw praktische gespreksvaardigheid.

Carmen kan met haar opgewekte en positieve uitstraling mensen makkelijk in beweging krijgen en uit hun comfort-zone halen. Daarnaast is zij ook messcherp in het teruggeven van wat de ander met haar doet in gesprekken.

Daardoor is het fijn, leerzaam, inspirerend en soms spannend om met haar te werken!