Team training effectiviteit

Het team is samengesteld…we gaan ervoor! Maar wat blijkt? Het team functioneert nog niet zoals het zou moeten en/of zoals u zou willen. Hoe komt dit en wat zijn de mogelijkheden om hier iets aan te doen? Wie doet wat en wat zijn de ongeschreven wetten? Hoe kunnen we van goed naar beter, van samen-werken naar samenwerken??Wanneer dit u aanspreekt is een teamtraining wellicht iets voor u en uw team.

 

Voor wie??

Voor alle personen die deel uit maken van een team en denken dat het beter kan dan nu het geval is. Voor trainers en spelers binnen de sport. Voor leidinggevenden die meer zicht willen hebben op het presteren van hun team en graag meer uit hun team halen.

 

Doelstelling 

De doelstelling van deze training is het team op meerdere fronten beter te laten presteren. Deelnemers van het team komen (nog)beter tot hun recht en halen meer voldoening uit de onderlinge samenwerking. Na het volgen van de training bent u in staat om:

 • Zicht te hebben op verschillende teamstadia
 • U weet welke rollen er binnen een team zijn en hoe deze optimaal te gebruiken zijn
 • Sociale processen binnen groepen waar te nemen en hier op te sturen

 

Inhoud en werkvormen

Ervaringsgericht leren staat centraal. Leren door te doen noemen wij dat. Daarnaast wordt een theoretisch kader geboden waarmee gewerkt wordt en deelnemers geven input vanuit hun eigen praktijk. De deelnemers zijn zelf medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de training. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Groepsdynamica
 • Teamrollen van Belbin
 • ‘Lunch on the move’, aktieve werkvorm
 • Verschillende teamstadia
 • Effectiviteit van teams
 • Het team van ‘goed’ naar ‘beter’
 • Aanspreken van de ander, geven van feedback
 • Kwaliteiten en valkuilen (h)erkennen en benoemen
 • Brown paper sessie

 

Uitgangspunten

Het team zal aan de slag met- en voor elkaar. Tijdens de training zal gewerkt worden met originele en uitdagende werkvormen.

 • De eigen inbreng van de deelnemer staat centraal.
 • Totale duur van de training bedraagt 4 dagen met een tussenliggende periode van twee weken.
 • Maximale groepsgrootte 16 deelnemers.