Cursus gesprekstechnieken

‘Ik heb tijdens een gesprek vaak het gevoel dat ik en mijn medewerker een verschillende taal spreken. Mijn boodschap lijkt niet over te komen.Ik heb het beste met mijn team voor en leg mijn standpunt uit. Toch ontstaat er in mijn team wel eens irritatie, terwijl ik het toch goed bedoelde?In gesprekken met mijn collega’s bereik ik vaak niet mijn doel, de gesprekken lopen vaak uit en we springen van ‘de hak op de tak’.U wilt uw leidinggevende feedback geven op zijn stijl van leidinggeven, maar hoe doet u dit zonder dat er een conflict ontstaat?’ 

 

Als de bovenstaande  situaties zich voordoen in uw praktijk en wanneer u wilt weten hoe u dan het beste kunt optreden? Of nog beter: hoe kunt u ze voorkomen? Dan is deze training gespreksvaardigheid iets voor u.

 

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor mensen die goede gespreksvaardigheid als een vanzelfsprekend onderdeel van hun werk beschouwen en zich op dat gebied graag verder willen ontwikkelen. De opbouw van de cursus is zodanig dat, ongeacht de vakdiscipline of het niveau waarop men werkzaam is, kan worden deelgenomen.

 

Doelstelling
Na afloop van de training kunt u verschillende effectieve gesprekstechnieken toepassen in gesprekken met uw collega’s en medewerkers in uw werkomgeving. U weet wat er mis kan gaan tijdens tweegesprekken en hoe u dat zelf kunt beïnvloeden met behulp van de geleerde kennis en vaardigheden.

 

Inhoud en werkvorm
De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Communicatie in tweegesprekken
 • Inhoud en proces
 • Relationele elementen in het gesprek
 • De expressieve inhoud van de boodschap
 • Verborgen en open appel
 • Actief luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Effectief model voor gespreksvoering
 • Regie en interventie
 • Feedback en conflictpreventie

Leren door te doen staat centraal. De inbreng van de deelnemer zelf is mede bepalend voor de kwaliteit van de training.

 

Uitgangspunten
De uitgangspunten van dit programma zijn:

 • Het programma duurt 2 dagen
 • De groepsgrootte is maximaal 12 personen
 • De nadruk ligt op oefenen en nabespreken van behandelde theorie
 • Tijdens de tweede cursusdag wordt geoefend met een professionele acteur