Cursus leidinggeven

Aanleiding
Als leidinggevende hebt u een belangrijk aandeel in het succes van de afdeling. Sterker nog: u bent ervoor verantwoordelijk. Hoe krijgt u uw medewerkers zover dat ze u willen volgen? Hoe zorgt u er dan voor dat de talenten van uw medewerkers optimaal benut worden?

 

Voor wie?
U heeft nog weinig ervaring in het geven van leiding en als beginnend  leidinggevende onderzoekt u graag wat uw nieuwe leidinggevende rol is. U bent leergierig en u staat open om kritisch te kijken naar uw eigen functioneren.

 

Doelstelling
Ontdek wat uw sterke en zwakke kanten zijn en  oefen met hoe u effectief omgaat met medewerkers, collega’s en leidinggevenden. U wisselt tussendoor ook ervaringen uit met andere deelnemers, en daardoor maakt u op een praktische en stimulerende manier kennis met het fenomeen leiderschap.

 

Inhoud en werkvorm
Het theoretisch kader dat zal worden geboden wordt in dynamische werkvormen geoefend en besproken. Ervaringsgericht leren en eigen inbreng van de deelnemer staat daarbij centraal. Deelnemers leren daardoor van- en met elkaar. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

 • gespreksvaardigheid verbaal en non-verbaal
 • model voor effectieve gespreksvoering
 • situatiegericht leidinggeven (Hersey en Blacherd)
 • het geven van feedback
 • coachend leidinggeven
 • conflicthantering de do’s en don’ts
 • kernkwadranten (kwaliteiten, valkuilen, uitdaging en allergie)
 • eigen casuïstiek zal worden geoefend met een acteur

 

Uitgangspunten
De deelnemers gaan tussen dag 1 en 2 zelf aan de slag met hun actiepunten. Op tweede dag worden deze actiepunten besproken met elkaar.

 • De Training bestaat uit twee dagen met een tussenliggende periode van twee weken
 • Groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een tussenliggende huiswerkopdracht zullen uitvoeren
 • Er zal gebruik worden gemaakt van een professionele trainingsacteur

Reactie van een deelnemer

Mark, ik beveel je aan omdat je een uitstekende trainer bent. Ik heb zelf mogen ervaren dat jij zowel bij een groep als geheel, als bij ieder individu afzonderlijk, de juiste snaar weet te raken. De drang om mensen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling zit diep in jou geworteld. Om kort te gaan: een bevlogen en open trainer, die messcherpe observaties (er ontgaat hem weinig) weet te vertalen naar bruikbare handreikingen op alle niveaus, met een mooi evenwicht tussen gevoel en realisme.

Jurjen Bos, Teamleider Handhaving Provincie Overijssel