Cursus coaching

Veel organisaties kiezen voor coaching als stijl van leidinggeven. Logisch: als de leidinggevende coachingstechnieken en -vaardigheden beheerst, zal de medewerker zich gewaardeerd en uitgedaagd voelen. Dat gevoel biedt de beste basis om te leren. De moderne manager is coach. Op zijn minst beschikt hij of zij over coachingsvaardigheden: het talent om de prestaties en het leervermogen van de medewerkers te verbeteren. Niet door instructies of opdrachten maar door in tweegesprekken talenten en ideeën van de ander boven water te brengen. De basis van coaching is dat inzichten en resultaten tot stand komen door dynamische interactie. Feedback is een belangrijk onderdeel van coaching, evenals het stellen van de juiste vragen en het motiveren van de gecoachte persoon.

 

Doelgroep
Personen die behoefte hebben aan:

 • Aanleren of aanscherpen van vaardigheden?. Denk aan: het leren voorzitten van vergaderingen, het voeren van slecht nieuwsgesprekken of delegeren van taken.
 • Structuur brengen in (nieuwe) verantwoordelijkheden?. Denk aan: het wegwijs raken in nieuwe functie met nieuwe taken en verantwoordelijkheden: waar begin je? hoe stel je prioriteiten?
 • Vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen?. Coaching helpt om medewerkers hun zelfkennis te vergroten. Als de medewerker zichzelf beter leert kennen en weet waar de zwakke en sterke punten liggen, kan hij zelfbewust te werk gaan.
 • Behoefte aan klankbord?Wie op een solistische functie zit of zich op ‘eenzame hoogte’ bevindt, heeft behoefte aan reflectie.

 

Doelstelling
Het doel van coaching is de situatie waarin de medewerker bekwaam én gemotiveerd is. Als manager kun je dan je verantwoordelijkheid voor het nemen en uitvoeren van besluiten voor een deel delegeren. Het doel van deze training is dat u leert op welke wijze u tot delegeren kunt komen.

 

Inhoud en werkvormen
Coaching helpt medewerkers vraagstukken actief aan te pakken. Dat kunnen inhoudelijke thema’s zijn of vragen op het sociale vlak, bijvoorbeeld in de werkrelatie. Tien minuten coaching kan uren inspanning schelen, zeggen deskundigen. Om de juiste stijl van coaching- of management te ontdekken, vind je een goed handvat bij het model Situationeel leidinggeven van Hersey en Blanchard.

 

Kernvragen in het model van Hersey en Blanchard zijn:

 • Is of de persoon sterk of zwak gemotiveerd?
 • Is hij deskundig of niet deskundig?

 

Naast het model van Hersey en Blanchard komen de volgende onderwerpen in deze training aan bod:

 • To Grow model van Max Landsberg (Tao van het Coachen)
 • ‘Aansluiten op wat er is’
 • Basis communicatievaardigheden
 • Eigen casuïstiek

In de training wordt gebruik gemaakt van dynamische en verschillende werkvormen. Leren door te doen staat centraal.

 

Uitgangspunten
De uitgangspunten van deze training zijn:

 • Het programma duurt 2 dagen
 • De groepsgrootte is maximaal 12 personen
 • De nadruk ligt op oefenen en nabespreken van behandelde theorie
 • Deelnemers krijgen het boek: De Tao van het Coachen van Max Landsberg als voorbereiding op de training