Cursus time management

U heeft het gevoel dat u altijd tijd tekort komt. Of u zou gewoon meer tijd willen hebben. Maar hoe besteedt u uw tijd daadwerkelijk? Welke doelen stelt u zich in uw werk? Welke tijdverstoorders en -verspillers eten uw kostbare tijd op? Een training vol praktische tips die u heel wat tijd bespaart!

 

Voor wie is de training timemanagement bedoeld? 
Mensen die hun tijd beter willen benutten en bereid zijn kritisch na te denken over hun (werk)houding en het organiseren van werkzaamheden.

 

Doelstelling
In deze training leert u aan de hand van uw eigen praktijk, hoe u uw tijd zo kunt indelen dat u ondanks alle drukte toch nooit het gevoel krijgt ondergesneeuwd te raken. Na de training:

 • kunt u een verband leggen tussen persoon, werk en tijd
 • weet u hoe u uw tijd besteedt
 • kunt u effectiever met tijdverspilling omgaan
 • kunt u effectiever en efficiënter met uw tijd omgaan
 • kunt u uw doelen en prioriteiten stellen
 • kunt u werkzaamheden beter plannen en organiseren
 • kent u de beperkingen die u uzelf oplegt
 • kunt u nee zeggen of samen naar een geschikte oplossing zoeken

 

Inhoud en werkvorm
Voor deze training heeft u geen specifieke voorkennis nodig. Bij deze training vormt uw eigen werkervaring het uitgangspunt. U heeft volop de gelegenheid uw ervaringen en vragen aan de orde te stellen.
De training bestaat voor het grootste deel uit oefenen:

 • U onderzoekt aan de hand van zelfreflectie, opdrachten en groepsdiscussies uw eigen functioneren en de effecten daarvan op uw omgeving. De trainer voorziet u van beknopte, aanvullende theorie.
 • U ‘schrijft tijd’ gedurende minimaal een week en tussendoor voert u werkopdrachten uit. Bovendien stelt u een persoonlijk actieplan op. Tijdens de training gaat u ook experimenteren met communicatieve vaardigheden, benodigd om uw inzichten in de praktijk om te zetten.
 • U gaat effectief werkoverleg voeren (vergaderen)
 • U onderzoekt uw cirkel van invoed en uw cirkel van betrokkenheid

 

Uitgangspunten

 • De training duurt twee dagen met een tussenperiode van drie weken.
 • De deelnemers passen in die tussentijd een aantal zaken vanuit de eerste trainingsdag toe in hun eigen werksituatie. Bij het begin van de tweede trainingsdag kijken we samen naar het effect en mogelijke verbeteringen.
 • Groepsgrootte maximaal 12 deelnemers
 • De nadruk ligt op oefenen en nabespreken van behandelde theorie
 • Tijdens de cursus wordt geoefend met een professionele trainingsacteur