Cursus video interactie begeleiding

Nieuwsgierig naar uzelf? Video Interactie begeleiding werkt met (uw) beeld. Het is een methode die je naar jezelf laat kijken. Vervolgens is er maar een die jouw besluiten het beste uit kan voeren. En dat ben Jij! Het is de moeite waard om te worden gezien!

 

Voor wie? 
Deze vorm van begeleiden is voor iedereen geschikt die kritisch naar eigen functioneren wil kijken. Bijvoorbeeld:

  • Leidinggevenden en docenten
  • Trainers en begeleiders binnen de sport
  • Leerlingen die individuele begeleiding nodig hebben en kunnen reflecteren op eigen gedrag

 

Doelstelling
Na het volgen van VIB bent u in staat om:

  • Kritisch naar eigen functioneren te kijken, introspectie
  • Vanuit een positieve mensvisie uw valkuilen te ontlopen en kwaliteiten (nog) meer in te zetten in uw (werk)omgeving
  • Vanuit persoonlijke kracht leiding te geven
  • Meer uit uw les/training te halen
  • Uw gereedschapskist aan te vullen met praktische tools

 

Inhoud en werkvorm 
VIB is een praktische en open methode waarbij je met elkaar samenwerkt. De methode wordt in veel opvoedings-, trainings en onderwijssituaties gebruikt. Vaak om de ontwikkeling van kinderen, leerlingen, studenten, sporters en leraren te kunnen volgen en om het werk en training te evalueren. Video biedt de persoon die begeleid wordt een visueel verslag van zijn werk waardoor besluiten worden genomen. De enige die ze vervolgens uit kan voeren is de persoon zelf. Uiteraard wil die persoon het resultaat ervan ook wel eens zien. Dat is normaal voor iemand die naar verbeteringen streeft. De VIB ‘ers zorgen daarom voor de juiste en professionele opnames op het gebied van interactie, training, klassenmanagement of didactiek.  VIB ‘ers hebben feeling met de praktijk zodat er werkwijzen worden aangeboden die uitvoerbaar zijn. Het is de kunst om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van de leraar/ leerling/ student/training en het meegeven van de kennis die je hebt. VIB’ers denken met u mee.

 

Uitgangspunten 
Per traject wordt een plan van aanpak gemaakt. De begeleider en de persoon die begeleid wordt kiezen onderwerpen die worden vastgelegd. Het kan gaan om leerlingen en spelers die naar zichzelf kijken, leraren en trainers die iets willen weten, kwaliteitsverbetering, probleemsituaties, implementatie, systeembegeleiding.

 

Eigenlijk alles wat zorgt voor een veilige, vertrouwde omgeving, groei, ontwikkeling, kennisverhoging, kansen, kwaliteiten en competenties. Eigenlijk is alles te filmen, mits iemand zelf ook wil zien hoe het gaat. Hoe haal je het beste in iemand naar boven en hoe zorgen we voor een kwalitatief hoogstaande en aansluitende situatie?